VÁŠ SPOJENEC NA RADNICI PRAHY 1

Ve vedení Prahy 1 jsme dokázali, že radnice patří lidem. Nyní v opozici nadále pracujeme na programu, pro který jste nás zvolili. Spolupracujeme s magistrátem a našimi kolegy z PRAHA SOBĚ. Vítáme vaše podněty. Jsme přece sousedé.

AKTUALITY

ZASTUPITELÉ PRAHA 1 SOBĚ

Pavel Čižinský

Pavel Čižinský je již bývalým starostou Prahy 1. Jako starosta měl v gesci sociální věci a zdravotnictví, chod úřadu, komunikaci s veřejností, legislativu a právní záležitosti. Nyní působí v komisi pro zdravotnictví. Do kontrolního výboru jej jako člena současná koalice odmítá jmenovat.

pavel.cizinsky@praha1.cz

Amália Počarovská

Amália Počarovská je předsedkyní zastupitelského klubu Praha 1 Sobě, místopředsedkyní Finančního výboru a členka Komise pro obchod a služby.

amalia.pocarovska@prahasobe.cz

David Skála

David Skála je bývalým radním pro oblast dopravy, zahraničních vztahů a neivestiční aktivity na území Pražské památkové rezervace. V současné době je členem Komise pro dopravu a Komise pro kulturu.

david.skala@praha1.cz

Vladan Brož

Vladan Brož je bývalým radním pro oblasti financí, investic a veřejných zakázek. Momentálně není členem žádné komise, současná radnice ho odmítá jmenovat. Byl naším kandidátem do Komise obecního majetku a Komise pro investice.

vladan.broz@praha1.cz

Valerie Clare Talacková

Valerie Clare Talacková je členkou Komise pro participaci a veřejný prostor a Komise pro životní prostředí.

valerie.talacko@praha1.cz

Martin Špaček

Martin Špaček byl uvolněným předsedou Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku, který byl novým vedením MČ Praha 1 zrušen. Nyní je členem Komise sociální a Komise pro výchovu a vzdělávání.

martin.spacek@praha1.cz

NAŠE VIZE

Transparentní hospodaření

MČ Praha 1 je jedna z nejbohatších v celé Evropě. Staráme se o to, aby veškeré zakázky byly zadávány transparentně. Radnice musí pracovat pro občany, nikoli proti nim.

Zdravotnictví pro lidi

V roce 2018 jsme zabránili podvodné privatizaci Nemocnice Na Františku. Nyní jsme se dohodli, že provoz nemocnice převezme hlavní město. Praze 1 zůstává majetek a pracujeme na modernizací našich dalších zdravotnických zařízení.

Dostupné bydlení

Chystáme opravu všech nevyužívaných městských bytů a zajišťujeme jejich průhledné a férové rozdělování mezi občany Prahy 1.

Inspirace v zahraničí

Většinu našich problémů už úspěšně vyřešila města po celém světě. V oblasti cyklodopravy, veřejného prostoru nebo při optimalizaci turistického ruchu se inspirujeme v zahraničí a hledáme pro Prahu 1 vhodná a účinná řešení.

Kultivace turismu

Centrum Prahy čistíme od vizuálního smogu. Zakázali jsme ve spolupráci s hlavním městem pivní kola, pilotně zkoušíme uzavření Dlouhé ulice pro noční nerezidentskou dopravu. Chystáme novou koncepci pro Královskou cestu.

Místo pro život

Chceme, aby žít v centru našeho města byla radost 365 dní v roce. Chceme, aby bylo možné zde smysluplně a důstojně prožít celý život, od prvních krůčků až po aktivní stáří.